Nieuws

Home Nieuws 19 februari stemming over Wet Kansspelen op Afstand

19 februari stemming over Wet Kansspelen op Afstand

Vandaag vond wederom ‘n debat plaats tussen minister van Rechtsbescherming Sander Dekker en de kritische Eerste Kamer. Het debat was ’n voortzetting van het geschorste debat van vorige week. Toen ontstond er rumoer, omdat niet precies duidelijk was wat nu ’n illegaal casino is en vooral ook wat niet. Belangrijk voor de uitvoering van de motie-Bouwmeester. Die schrijft namelijk voor dat illegale casino’s geen vergunning behoren te krijgen.

De brief van minister Dekker afgelopen vrijdag maakte het er allemaal niet heel veel duidelijker op. Dat gaven enkele senatoren ‘m vandaag ook mee. Helemaal duidelijk werd dat vandaag ook niet. Door gebrekkige dossierkennis praatten senatoren voortdurend naast elkaar.

Volgende week wordt er gestemd. De PVV vroeg ’n stemming aan. Het heeft er alle schijn van dat er ’n meerderheid is voor het wetsvoorstel. De PvdA lijkt tevreden gesteld te zijn met ’n ‘afkoelperiode’ van twee jaar voor aanbieders die zich actief en specifiek (wat het ook moge zijn) op Nederland hebben gericht. Een motie van de PvdA hierover werd niet ontraden door minister Sander Dekker.

Wij hebben het debat gevolgd via de live-stream. In dit artikel blikken we terug op het debat en blikken we ook vooruit op de stemming van volgende week.

PVV – stemt voor

Namens de Partij van de Vrijheid voerde René Dercksen het woord. Als er tijdens de afgelopen debatten een ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat de PVV geen halszaak gaat maken van de Wet Kansspelen op Afstand. Een opsteker voor minister Dekker, want de PVV heeft 9 stemmen in de Eerste Kamer.

Dercksen vindt de wet niet ideaal, maar wel ’n stap voorwaarts. De tendens van zijn betoog is dat spelers met de wet wat bescherming krijgen en dat het geld in het laatje brengt voor de overheid. Dercksen had het nog over ’n tijdslot voor reclame op internet, maar ondertekende geen enkele van de moties die reclame moet beperken.

Dercksen wil wel graag dat de Toto en Holland Casino hun spelersdatabase direct in kunnen zetten. Minister Dekker ziet hier geen problemen in.

D’66 – stemt voor

Ook D’66 stemt voor de wet. D’66 heeft 10 zetels in de Eerste Kamer. Margo Andriessen maakte geen beste indruk in het debat. Zoals de meeste senatoren had ze ’n vraag over de motie-Bouwmeester. Ze haalde daar echter Holland Casino bij. Andriessen vroeg zich af of Holland Casino tijdens de afkoelingsperiode wel ’n vergunning krijgt.

Blijkbaar had de ex-voorzitster van de Nederlandse Vereniging voor het Vrijwillig Levenseinde niet goed opgelet tijdens het vorige debat en ook de brief van minister Dekker niet gelezen. Of niet begrepen. Gokbedrijven die zich altijd aan de regels hebben gehouden en hun beurt hebben afgewacht, komen meteen vanaf het begin in aanmerking voor ’n vergunning. Holland Casino heeft al die jaren netjes haar beurt afgewacht.

Verder benadrukte ze dat D’66 de afdrachten aan Goede Doelen wil monitoren. In de Wet Kansspelen op Afstand is opgenomen dat ook online casino’s verplicht kunnen worden om af te dragen. Dat kan verplicht worden als blijkt dat de afdrachten aan de goede doelen dalen na invoering van de Wet Kansspelen op Afstand.

ChristenUnie – tegen

De ChristenUnie is principieel tegen gokken. Mirjam Bikker voerde het woord namens de ChristenUnie. Gezegd moet worden dat Bikker een van de weinigen was die haar huiswerk naar behoren heeft gedaan. Het lijkt erop dat ze er vanuit gaat dat de wet doorgaat. De 3 stemmen van ChristenUnie gaan richting het kamp van de tegenstemmers, maar middels moties probeert Bikker de wet nog wel wat strenger te maken.

Bikker is bang dat legaliseren van online gokken er voor zorgt dat meer mensen gaan gokken. Ze verwijst naar andere Europese landen, zoals België en Denemarken waar dit ook is gebeurd. Ook vroeg ze of een vergunning in wordt getrokken als ’n vergunninghouder via andere website zonder vergunning zich richt op Nederlandse spelers. Minister Dekker beaamde dat. Zo’n scenario klinkt ongeloofwaardig, maar dat is het niet. In België heeft Betway bijvoorbeeld een vergunning, maar belandde hetzelfde bedrijf met casino’s als Jackpot City en Spin Palace op de zwarte lijst. En in Engeland hebben we JoReels dat legaal actief is in Engeland, maar ook illegaal via bijvoorbeeld Ocean Bets. De vraag is natuurlijk wel in hoeverre de Kansspelautoriteit straks in staat is te achterhalen wie er achter bepaalde white labels zitten.

ChristenUnie - Mirjam Bikker
Bikker is tegen de gokwet.

Bikker wil ook graag illegale websites blokkeren. Ze lijkt sceptisch te zijn in hoeverre strafrechtelijke vervolging z’n vruchten afwerpt. Bikker ondertekende moties van Groen Links en de SGP over een reclameverbod voor online gokken. Ook ondertekende ze een SP-motie waarin een afkoelperiode van vijf jaar voor wordt gesteld.

De uitleg van de motie-Bouwmeester door Sander Dekker vindt ze te vaag. Ze vraagt zich af waarom er gekozen is voor een afkoelingsperiode van twee jaar. Ook wil ze weten waar dit precies in de wet staat.

Bikker diende ’n (weinig concrete) motie in over evaluatie gericht op jongeren die beginnen met gokken en of er voldoende maatregelen zijn genomen om dit tegen te gaan.

Pvda – vermoedelijk voor

André Postema maakte – net zoals in het vorige debat – ook weer geen beste indruk. Postema maakt er ’n sport van dingen door elkaar te halen. Eigenlijk elke keer als Postema ’n collega interrumpeerde, ontstond er onnodige verwarring. Hij probeerde ’n onnodige discussie over .nl- en .com-domeinen aan te zwengelen.

Postema begon met het indienen van ’n motie. Hij wil een afkoelingsperiode van twee jaar voor ‘illegale goksites’. Een illegale goksite is voor hem ’n site die zich actief en specifiek op Nederland hebben gericht de afgelopen tijd. Op een vraag van Bikker (CU) wat voor partijen hij dan concreet bedoelt, kwam helaas geen concreet antwoord. Hij lijkt onder ‘actief en specifiek’ de prioriteringscriteria van de Kansspelautoriteit te verstaan.

Pvda - Andre Postema
Postema speelde voortdurend voor stoorzender, maar stemt wel voor.

Postema diende ook ’n motie in om de ‘notice & takedown’-procedure toe te voegen aan het palet handhavingsmiddelen van de Kansspelautoriteit. Mocht dat achteraf niet voldoende blijken, dan wil de PvdA dat illegale goksites geblokkeerd kunnen worden.

Beide moties werden enkel ondertekend door PvdA-senatoren. Het lijkt er wel op dat de Partij van de Arbeid voor gaat stemmen als de motie-Bouwmeester naar wens uit wordt gevoerd. De Partij van de Arbeid heeft 8 zetels in de Eerste Kamer.

SGP – tegen

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is principieel tegen gokken. Uit teksten uit de Bijbel over gokken is op te maken dat gokken ’n schadelijke activiteit is. Woordvoerder Diederik van Dijk vindt de Wet Kansspelen op Afstand ‘Russisch Roulette’.

Van Dijk speelde open kaart. Hij stemt hoe dan ook tegen de gokwet, wat de uitkomst van de verschillende moties ook mag zijn. En zijn enige fractiegenoot in de Eerste Kamer gaat dat ook doen.  Om de schade wat te beperken, diende hij wel een motie in. Hij wil dat minister Dekker een verbod op reclame voor online gokken overweegt. Net zoals dat er geen reclame meer gemaakt mag worden voor sigaretten.

De SGP ondertekende een motie van Groen Links over ’n reclameverbod. Vermoedelijk stemt de SGP ook voor de motie van de SP waarin illegale aanbieders vijf jaar af moeten koelen.

SP - Arda Gerkens
Arda Gerkens: een van de weinigen die haar huiswerk goed had gedaan.

SP – tegen

Ook van de SP kan gezegd worden dat ze principieel tegen zijn. ‘Gokken is dokken’. De rijken worden er rijker van en de armen armer. Da’s natuurlijk tegen het zere been van de SP. Arda Gerkens voerde het woord namens de SP. Ze mag dan tegen gokken zijn, ze was wel vlijmscherp. Gooi er ’n brood tegenaan en het is gesneden.

Gerkens leek vandaag ook de enige te zijn met enige affiniteit met en verstand van ICT-zaken. Ze haalde flink uit naar Dekker, die ze verweet slecht voorbereid te zijn. Zelf was ze wel goed voorbereid. Zo had ze gesproken met Madeleine van Toorenburg, een van de indiensters van de motie-Bouwmeester. Ze verwijt Dekker deze motie niet goed uit te voeren. Daarom wil ze dat alle illegale aanbieders vanaf invoering van de wet vijf jaar dicht gaan voor Nederlandse spelers.

Ze ondersteunt ook de reclameverboden die SGP en Groen Links voorstellen. Toch zal de SP tegen stemmen. De moties zijn vooral schadebeperkend. Er zitten 9 SP senatoren in de Eerste Kamer.

OSF – vermoedelijk tegen

De Onafhankelijke Statenfractie zit namens ’n aantal provinciale partijen in de Eerste Kamer. OSF heeft één zetel en die wordt bezet door de heer Ten Hoeve. Ten Hoeve lijkt tegen het wetsvoorstel te zijn.

Net zoals de ChristenUnie vreest hij dat regulering vooral leidt tot meer gokkers. En meer gokkers, dat betekent meestal ook meer problematische gokkers. Het lijkt erop dat Ten Hoeve de moties van Groen Links en de SGP voor ’n reclameverbod gaat steunen.

CDA – twijfelachtig, neigt naar tegen

Een van de twijfelaars is het CDA. Met 12 zetels  is het CDA ’n belangrijke factor in de Eerste Kamer. Sophie van Bijsterveld voerde het woord namens het CDA. Het lijkt erop dat het CDA tegen gaat stemmen. Helemaal zeker is dat echter niet.

Van Bijsterveld wilde vooral meer duidelijkheid over de motie-Bouwmeester. Het CDA betwijfelt of het weigeren van casino’s die geen boete hebben gehad juridisch stand houdt. Daar zit wat in. Het zou raar zijn als de Kansspelautoriteit constateert dat ’n casino zich niet aan de regels houdt, niet sanctioneert, maar uiteindelijk ook geen vergunning verstrekt.

In algemene zin maakt het CDA zich vooral druk over juridische houdbaarheid van ’n aantal maatregelen en criteria. Zo maakt ze zich ook zorgen of iDEAL als criterium om te bepalen of een casino zich ‘actief en specifiek’ op Nederland richt wel stand houdt.

Niet elke vraag is even zinnig. Het CDA vreest dat het weren van buitenlandse sites via de motie Bouwmeester geen stand houdt. In deze motie staat echter niets over binnenlands of buitenlands. Een casino dat in Nederland is gevestigd, maar illegaal actief is geweest, zou ook gewoon onder deze motie vallen.

VVD – voor

De VVD stemt voor. Vanaf het allereerste moment is de VVD vragende partij als het gaat om het legaliseren en reguleren van online gokken. De VVD heeft al heel wat in moeten leveren. Zo worden de regels ’n stuk strenger dan de VVD graag had gezien en wordt ook de kansspelbelasting fors hoger dan de VVD had gewild.

Menno Knip toonde zich geen groot voorstander van de motie-Bouwmeester. Ook niet van het blokkeren van illegale goksites. Hij wil de geldstromen blokkeren. Arda Gerkens van de SP merkt terecht op dat dat lastig is in tijden van e-wallets en cryptomunten.

Verder wil Knip dat mensen de mogelijkheid krijgen om hun privacy te beschermen. Het uitsluitingsregister CRUKS is ’n goede zaak, maar het moet er niet toe leiden dat de privacy van gokkers met voeten getreden wordt.

Groen Links – twijfelachtig

Tineke Strik van Groen Links speelt hard-to-get. Groen Links stemde in de Tweede Kamer voor, gold ook in de Eerste Kamer lang als voorstander, maar uitspraken van senator Strik deze en vorige week zijn redenen om de verwachtingen wat bij te stellen. De partij heeft 4 zetels in de Eerste Kamer.

Groen Links is geen fanatieke voorstander van online gokken. De wet Kansspelen op Afstand is vooral noodzaak om spelers tegen zichzelf te beschermen. Groen Links wil voorkomen dat meer spelers gaan gokken. Strik dient dan ook ’n motie in om een reclameverbod te bepleiten.

Groen Links wil ook meer duidelijkheid over de motie Bouwmeester. Strik vindt de criteria nu te vaag.

Stemt Groen Links voor of tegen? Strik gaf aan dat dit afhangt van de uitkomst van de moties. Een sleutelrol is niet weggelegd voor Groen Links. Die is namelijk voor vooral de Partij van de Arbeid.

Partij van de Dieren – tegen

De Partij van de Dieren heeft twee zetels in de senaat. Vanaf het allereerste begin is de Partij van de Dieren geen voorstander van online gokken.

Woordvoerder Koffeman steunt de motie van Gerkens voor een afkoelperiode van vijf jaar. Hij vindt twee jaar te kort om “de boeven die illegale goksites exploiteren” heilig te verklaren. Ook de moties van de SGP en Groen Links over ’n reclameverbod steunt hij. Hoe legale goksites straks spelers binnen moeten halen, vindt hij niet het probleem van de overheid.

Koffeman was kort aan het woord. Hij is duidelijk tegen de wet.

Antwoorden van minister Dekker

Dekker begon met het nader uitleggen van de motie-Bouwmeester. Hij wil dat partijen die netjes op hun beurt hebben gewacht, zoals bijvoorbeeld Holland Casino en Bet 365, sowieso in aanmerking komen voor een vergunning. Wie actief en specifiek kansspelen aanbood aan Nederlandse gokkers moet de Kansspelautoriteit bepalen aan de hand van prioriteringscriteria. Dekker betoogt dat dit niet in strijd is met Europese regels. Dekker voelt wat voor de motie van de Partij van de Arbeid met ’n afkoelperiode van twee jaar en beoordeling door de Kansspelautoriteit.

In zo’n geval hoeven partijen met ’n boete niet op een vergunning te rekenen. Dat gaat bijvoorbeeld om Mr. Green, William Hill, maar ook Oranje Casino en Kroon Casino. Andere partijen, zoals bijvoorbeeld Ladbrokes en Bwin zullen beoordeeld worden door de Kansspelautoriteit.

Reclame

Dekker is geen voorstander van een verbod op reclame voor online gokken. Hij is van mening dat ‘n legaal online casino in elk geval de mogelijkheid moet krijgen om reclame te maken. Op deze manier hoopt Dekker de kanalisatiedoelstellingen te kunnen bereiken.

Reclame maken via games of gericht op jongeren mag niet. Doen vergunde casino’s dat straks toch? Dan kunnen ze een sanctie verwachten, variërend van een waarschuwing tot het kwijtraken van hun vergunning.

Dekker staat wel open om na verloop van tijd de regels voor reclame wat strakker te stellen.

Wat verwachten we van de stemming over de Wet Kansspelen op Afstand?

We tellen 32 vrijwel zekere voor-stemmers. Dat zijn de senatoren van de de VVD, D’66 en de PVV. Zij hebben zich altijd al voorstander getoond van deze wet. Het debat van vandaag geeft geen aanleiding om die inschatting bij te stellen.

De ChristenUnie, Partij van de Dieren, SGP, 50 Plus en de SP stemmen vrijwel zeker tegen. Deze partijen hebben dusdanige, soms principiële bezwaren tegen gokken dat we niet verwachten dat ze voor gaan stemmen. In totaal zijn dat 18 tegenstemmers.

Het gaat dus om de stemmen van het CDA (12 zetels), de Partij van de Arbeid (8 zetels), Groen Links (4 zetels) en de OSF  (1 zetel). Zes twijfelaars die voor stemmen is voldoende om de wet er doorheen te loodsen. De verwachting is dat dat gehaald gaat worden door de motie van de Partij van de Arbeid te steunen.

Afwezigen en fractiediscipline kunnen mogelijk nog roet in het eten gooien. In de Eerste Kamer heerst wat minder fractiediscipline dan in de Tweede Kamer. De Partij van de Arbeid heeft relatief gezien de minste fractiediscipline. Daarentegen kent de PVV ’n volledige fractiediscipline. De SP slechts bij hoge uitzondering niet. Bijvoorbeeld toen Arda Gerkens afwezig was bij stemming over de donorwet.

Over afwezigheid gesproken: ook afwezigheid van een of meerdere senatoren kan ’n rol spelen. Als we uitgaan van ’n voor-stem van de Partij van de Arbeid, is er ’n marge van vier stemmen. Het komt weleens voor dat ’n wet wel of niet wordt aangenomen omdat (1e of 2e) Kamerleden afwezig zijn. In verband met ziekte, een gemiste trein of gewoon met vakantie..

Bronnen:

  • Verslag plenaire vergadering Eerste Kamer (klik)

Online Casino Top 5