Nieuws

Home Nieuws Bezwaar van Casumo tegen boete afgewezen

Bezwaar van Casumo tegen boete afgewezen

Op 27 februari 2019 besloot de Kansspelautoriteit om een boete op te leggen aan Casumo. Casumo moet € 310.000,00 boete betalen vanwege het illegaal aanbieden van online kansspelen in Nederland.

Casumo maakte bezwaar tegen de boete via de Adviescommissie bezwaarschriften van de Kansspelautoriteit (“Adviescommissie”). Dat bezwaar werd afgewezen.

Het ligt voor de hand dat Casumo nu naar de rechter stapt om de boete aan te vechten. Overigens heeft Casumo iDEAL eind 2018 verwijderd als betaalmethode. Dat zou betekenen dat Casumo vanaf eind 2020 een online kansspelvergunning aanvragen kan. In de beleidsregel van de Kansspelautoriteit wordt namelijk niet besproken over een extra straf voor gesanctioneerde goksites.

Bezwaar Casumo afgewezen

Casumo maakte op 9 april 2019 bezwaar tegen de opgelegde boete. Op 14 mei 2019 werden de bezwaargronden schriftelijk ingediend en op 3 juni 2019 vond er een hoorzitting plaats. Hierin heeft Casumo haar bezwaren mondeling toe laten lichten door haar advocaten. Volgens de Kansspelautoriteit bood Casumo online kansspelen zonder vergunning aan in Nederland.

Casumo beschikt wel over vergunningen in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden en Malta, maar deze vergunningen zijn in Nederland niet geldig. Ook stelt de Kansspelautoriteit dat het prioriteringsbeleid niet gezien moet worden als een gedoogbeleid. Ook niet nu de Eerste Kamer de Wet Kansspelen op Afstand heeft aangenomen.

Het bezwaar van Casumo komt er in grote lijnen op neer dat Casumo de Wet op de Kansspelen niet zou hebben overtreden en onterecht is geprioriteerd voor handhaving. Een deel van de argumenten die Casumo hiervoor heeft zijn:

  • de Kansspelautoriteit is gehouden aan de oude prioriteringscriteria en de uitgebreide prioriteringscriteria per 1 juni 2017 mogen niet gebruikt worden.
  • Casumo lag ten onrechte bovenop de stapel, omdat de Kansspelautoriteit de bezoekcijfers van Casumo heeft overschat.
  • de Kansspelautoriteit heeft Casumo niet alle documenten verstrekt en niet eerst gewaarschuwd.
  • er zouden ‘geheime criteria’ gelden voor het bepalen welke casino’s als eerste in aanmerking komen voor handhaving.

Casumo is het er ook niet mee eens dat de Kansspelautoriteit het sanctiebesluit heeft gepubliceerd. Deze publicatie zou de reputatie van Casumo schaden.

‘Prioriteringscriteria zijn geen gedoogcriteria’

De Adviescommissie ziet in deze argumenten geen reden om te adviseren de boete te laten vervallen. Daarvoor gebruikt het de argumenten die we meestal terugzien in bezwaarprocedures.

De Adviescommissie stelt bijvoorbeeld dat het prioriteringsbeleid niet gezien moet worden als een gedoogbeleid. Het prioriteringsbeleid bepaalt niet wie de Wet op de Kansspelen overtreedt. Dit beleid bepaalt enkel wie bovenop de stapel komt te liggen voor wat betreft handhaving. De Kansspelautoriteit beschikt niet over de mankracht om alle overtreders van de Wet op de Kansspelen aan te pakken.

Kort gezegd stelt de Adviescommissie dat Casumo kansspelen aanbood aan Nederlandse gokkers en daardoor in overtreding was. Op argumenten over het al dan niet terecht prioriteren van Casumo, gaat de Adviescommissie niet al te gedetailleerd in.

Verder stelt de Adviescommissie dat het aanmaken van ’n account met een valse naam geen onrechtmatig verkregen bewijs is. Het bewijs is pas onrechtmatig als de Kansspelautoriteit (kopieën) van vervalste identiteitsbewijzen zou verstrekken aan het online casino. Dat is niet gebeurd en dus is het bewijs niet onrechtmatig.

De Adviescommissie adviseerde de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit om de boete in stand te houden. Daar week de Raad van Bestuur niet van af. De verwachting is dat Casumo nu naar de rechter stapt om deze boete van € 310.000,00 aan te vechten.

Online Casino Top 5