Nieuws

Home Nieuws Eerste Kamer wil duidelijkheid Tweede Kamer over gokwet

Eerste Kamer wil duidelijkheid Tweede Kamer over gokwet

In 2017 stemde de Tweede Kamer in met de Wet Kansspelen op Afstand en de modernisering van het kansspelbeleid. Deze twee wetten moeten zorgen voor de verkoop van Wet kansspelenHolland Casino en het organiseren van online gokken. 

Er komen vergunningen en ’n hele batterij regels waar casino’s aan moeten voldoen. Dat moet ervoor zorgen dat spelers beter worden beschermd en dat er ook eindelijk wat kansspelbelasting in het laatje komt via online casino’s.

Sinds juli  2017 ligt de behandeling van de Wet Kansspelen op Afstand stil. De Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gevraagd om in te gaan op de zaak tussen Unibet en Hongarije. Tot nu toe is het wachten op antwoord.

En wanneer komt die nieuwe wet er? Da’s lastig te zeggen. Door een ingangsdatum in 2018 kan een streep. Er zijn veel scenario’s denkbaar. De voornaamste scenario’s bespreken we in dit artikel.

Eerste Kamer wil duidelijkheid van Grapperhaus

Gisteren stuurde de commissie voor Justitie & Veiligheid van de Eerste Kamer een brief naar minister Grapperhaus. Grapperhaus is als minister van Veiligheid & Justitie ook

Grapperhaus over online gokken
Grapperhaus mag het uitleggen.

verantwoordelijk voor de kansspelwet.

In de brief wordt er over gesproken dat de Eerste Kamer zich ervan bewust is dat de nieuwe regering over bepaalde onderwerpen een andere mening heeft. Er staat niet bijzonder veel geschreven over de kansspelwet in het regeerakkoord. In de twee regels over kansspelen, schrijft de regering wel dat online casino’s straks op enigerlei wijze in Nederland gevestigd moeten zijn.

Dat is interessant, want dat is zo ongeveer waar de discussie tussen Unibet en Hongarije over gaat. Onlangs kreeg ook Sportingbet gelijk in een soortgelijke zaak. Net zoals Unibet, kreeg Sportingbet het aan de stok met de Hongaarse belastingdienst.

De Eerste Kamer wil graag voor 30 maart 2018 antwoord of in ieder geval een indicatie wanneer antwoord kan worden verwacht.

Wat wil de Eerste Kamer precies weten?

Op 6 juli 2017 stuurde de Eerste Kamer een brief naar Klaas Dijkhoff. Dijkhoff was destijds de verantwoordelijke staatssecretaris. Hij volgende Fred Teeven op, die op moest stappen na de beruchte bonnetjes-affaire. In de herfst van 2017 werd Dijkhoff echter minister van Defensie, na het opstappen van Hennis-Plasschaert. Inmiddels is Dijkhoff fractievoorzitter bij de VVD in de Tweede Kamer. CDA-er Ferdinand Grapperhaus is verantwoordelijk minister van Veiligheid en Justitie, de VVD-er Mark Harbers is verantwoordelijk staatssecretaris.

Aangezien Klaas Dijkhoff de vragen van de Eerste Kamer niet meer heeft beantwoord, is het aan Harbers en Grapperhaus om dit alsnog te doen. De Eerste Kamer wil graag verduidelijking over de (mogelijk) consequenties van de uitspraak van het Europees Hof in de zaak tussen de Hongaarse fiscus en Unibet.

Door enerzijds de recente uitspraken van het Europees Hof en anderzijds de formulering in het regeerakkoord, is deze vraag alleen maar nog essentiëler geworden.

Tekst regeerakkoord in strijd met EU regels

Europese Unie online gokken Als eerste zal moeten blijken wat de regering precies voor ogen heeft met ‘op enigerlei wijze gevestigd in Nederland’. Betekent dat een fysiek casino in Nederland runnen? Of is een brievenbusfirma aan de Amsterdamse Zuidas voldoende?

Een ding is alvast duidelijk: het is niet in lijn met het Europese verdrag. Het is in strijd met artikel 56 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.  Nederland mag alleen eisen dat ’n casino ‘op enigerlei wijze gevestigd is in de Europese Unie’, zonder daarbij verschil te maken tussen Nederlands grondgebied en buitenlands grondgebied dat wel binnen de Europese Unie is gelegen.

De volgende vraag is wat de regering onderling heeft afgesproken. Regeringspartijen CDA en ChristenUnie zijn geen voorstander van de nieuwe kansspelwet. Pikken zij het schrappen van de passage over ‘in Nederland gevestigd zijn’?

Haalt het voorstel het in de Eerste Kamer?

Ja? Dan kan er gestemd worden in de Eerste Kamer na beantwoording van de vragen. De coalitiepartijen hebben in de Tweede Kamer 38 van de 75 zetels. Ook de PVV (9 zetels), Groen Links (4 zetels) en Onafhankelijke Staten Fractie (1 zetel)  stemmen vermoedelijk voor. Dat betekent 52 stemmen voor en 23 stemmen tegen. Een royale meerderheid.

Pikken ChristenUnie en CDA het niet? Dan liggen de kaarten wat anders. Beide partijen hebben samen 15 zetels in de Eerste Kamer. Dat betekent 37 stemmen voor als CDA en ChristenUnie tegen dit wetsvoorstel stemmen. Da’s één stem te weinig. Lukt het de regering om minimaal één senator van de SP, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, SGP, 50 Plus of Partij van de Dieren over te halen?

Dat wordt spannend. Zijn alle senatoren aanwezig bij de stemming? Lukt het de ‘goede doelen loterijen’ om senatoren bij Groen Links te overtuigen om tegen te stemmen? Het kan letterlijk alle kanten op.

Een spannend scenario is ook nog het scenario waarin de Eerste Kamer akkoord gaat met ’n wet die niet voldoet aan de Europese regels. Het zal dan niet lang wachten zijn op de eerste rechtszaken.

In 2019 nieuwe machtsverhoudingen

De leden van de Eerste Kamer worden om de vier jaar gekozen door de Provinciale Staten. Vermoedelijk vinden op 20 maart 2019 de Provinciale Statenverkiezingen plaats. De vers gekozen leden van Provinciale Staten kiezen daarna de nieuwe Eerste Kamer.

De kans is groot dat als er opnieuw discussie ontstaat over de nieuwe kansspelwet, dat de nieuwe Eerste Kamer er dan over dient te beslissen. Hoe de zetelverdeling in 2019 eruit

eerste kamer online gokken
In de Eerste Kamer wordt beslist over de kansspelwet.

zal zien, is onduidelijk. We kunnen enkel afgaan op peilingen voor Tweede Kamerverkiezingen.

Als we dat omrekenen naar zetels in de Eerste Kamer, zien we ’n royale meerderheid onder de voorstanders. Dat komt vooral door Forum voor Democratie, de goede score van Groen Links en omdat de VVD standhoudt.

We plaatsen daar wel een aantal kanttekeningen bij:

  • blijft Groen Links volledig voorstander van deze wet?
  • doen nieuwkomers Forum voor Democratie en Denk mee in alle provincies? Zo niet, dan heeft dat effect op het aantal zetels.
  • het zijn peilingen voor Tweede Kamerverkiezingen.

Er kan dus nog het nodige veranderen. Gezien de snelle opkomst en interne strubbelingen, is het sowieso nog de vraag of Forum voor Democratie de goede peilingen om kan zetten in verkiezingsresultaten.

Het blijft spannend. CasinoVergelijker.net houdt je natuurlijk op de hoogte.

 

 

Online Casino Top 5