Nieuws

Home Nieuws Eerste Nederlandse online casino’s per 1 januari 2021 online

Eerste Nederlandse online casino’s per 1 januari 2021 online

Vandaag en morgen vindt in de Koepelkerk in Amsterdam de conferentie Gaming in Holland 2019 plaats. Dit jaar is deze conferentie extra interessant, omdat in februari 2019 de Wet Kansspelen op Afstand aan is genomen door de Eerste Kamer.

De voorzitter van de Kansspelautoriteit, René Jansen, gaf een toelichting op de stand van zaken van de implementatie van de Wet Kansspelen op Afstand, de afkoelperiode van twee jaar en hoe betrouwbaarheid van potentiële vergunninghouders getoetst gaat worden.

Jansen verwacht dat per 1 januari 2021 de eerste Nederlandse casino’s online gaan. Hij verwacht van geïnteresseerde gokbedrijven dat ze uiterlijk 21 juni 2019 hun interesse in een Nederlandse vergunning kenbaar maken. Dan wordt meer duidelijk over het aantal partijen en welke partijen interesse hebben.

Dennis van Breemen had nieuws over de lagere regelgeving. Eind juni volgt er een openbare internetconsultatie. Hij noemde de opmars van nieuwe, offshore casino’s tijdens de afkoelperiode het gevolg van een politieke beslissing.

Eerste Nederlandse online casino’s per 1 januari 2021 online

De eerste spreker van de dag is René Jansen, kersvers voorzitter van de Kansspelautoriteit. Na een korte geschiedenisles over de Koepelkerk, werd al snel het bruggetje gemaakt met de Wet Kansspelen op Afstand.

Jansen gaat er vanuit dat de Wet Kansspelen op Afstand per 1 juli 2020 van kracht gaat. Dat betekent dat op 1 januari 2021 de eerste Nederlandse online casino’s de markt op gaan. De Kansspelautoriteit trekt dus zes maanden uit voor het beoordelen van vergunningsaanvragen. Jansen benadrukte dat de focus op de implementatie van de Wet Kansspelen op Afstand niet betekent dat illegale casino’s met rust gelaten worden.

Jansen licht ook een tipje van de sluier op voor wat betreft de vergunningsvereisten:

  • vergunde casino’s moeten de Kansspelautoriteit toegang geven tot de spelersdatabase, zodat de Kansspelautoriteit vergunninghouders kan monitoren.
  • vergunde goksites moeten spelers de gelegenheid geven om via hun account limieten in te stellen. Dat zijn bijvoorbeeld limieten aan inzetten, stortingen en ingelogde tijd.
  • casino’s en bookmakers moeten financieel bijdragen aan ’n verslavingsfonds, 29% kansspelbelasting betalen en een fee betalen voor het aanvragen van de vergunning.

Motie Bouwmeester / Postema

De Eerste Kamer stemde voor de motie-Postema. Dit is ’n vervolg op de bekende motie-Bouwmeester. De motie Postema schrijft voor dat goksites gedurende een periode van twee jaar hun betrouwbaarheid moeten bewijzen. Dat doen ze door twee jaar lang, onafgebroken, niet actief, specifiek en zonder vergunning hun diensten mogen richten op Nederlandse speler.

Jansen vertelde dat de definitie van ‘actief, specifiek en zonder vergunning richten op Nederlandse gokkers’ gebaseerd zal zijn op prioriteringscriteria. Als voorbeelden noemde hij operators die gebruik maken van domeinnamen met Nederlandse woorden erin, iDEAL als betaalmethode of adverteren op de Nederlandse radio en televisie. Er is overleg tussen het ministerie van Veiligheid & Justitie en de Kansspelautoriteit over een verdere uitwerking van deze motie. Meer nieuws volgt binnen enkele weken.

In een antwoord op een vraag liet Jansen blijken dat de definitie verder strekt dan alleen beboete aanbieders. Ook een goksite die geen boete heeft ontvangen, kan dus vallen binnen de definitie van ‘actief, specifiek en zonder vergunning’ aanbieden op de Nederlandse markt. Dat kan dan weer vergunningsverlening in de weg staan.

Definitie betrouwbare operator

Jansen geeft verder toelichting op wat in zijn ogen een betrouwbare operator is. Een betrouwbare operator is volgens hem een operator die zich ook nu aan de regels houdt. Aandeelhouders en belanghebbenden van ’n vergunningaanvrager zullen onderworpen worden aan ’n integriteitstoets.

Verder verwacht Jansen van toekomstige vergunninghouders dat ze optimale medewerking verlenen aan het hele proces voorafgaande aan de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand. Dat betekent onder meer dat casino’s en bookmakers die ’n vergunning willen dit uiterlijk 21 juni 2019 kenbaar moeten maken aan de Kansspelautoriteit. Jansen wil op deze manier alvast wat onderzoek kunnen doen en vooral inzicht krijgen in hoeveel bedrijven concreet interesse hebben in een Nederlandse online kansspelvergunning.

Uit gesprekken met de Zweedse toezichthouder bleek dat in Zweden de belangstelling was onderschat. Men rekende op ongeveer 60 aanvragen. Uiteindelijk kwam meer dan het dubbele aan aanvragen binnen. Dat zorgde voor capaciteitsproblemen in Zweden.

Lagere regelgeving eind juni 2019 openbaar

Dennis van Breemen, topambtenaar bij het ministerie van Veiligheid & Justitie, houdt zich bezig met de ‘lagere regelgeving’. Zeg maar het in detail uitwerken van de Wet Kansspelen op Afstand.

Van Breemen gaf aan dat de lagere regelgeving eind deze maand openbaar wordt gemaakt. Er volgt dan een consultatieronde van zes weken. Daarin kan iedereen die dat wil reageren op de detailwetgeving. Eerder was er ook al een openbare consultatieronde plaats voor de concept-wet Kansspelen op Afstand.

De motie van senator van Dijk van de SGP verzoekt de minister om een reclameverbod te overwegen. Daar is het ministerie nu mee bezig. Er wordt informatie opgehaald bij landen die reclamebeperkingen of zelfs ’n reclameverbod voor online gokken in hebben gevoerd. Dat zijn bijvoorbeeld Italië en België. In België zijn per 1 juni stevige beperkingen ingevoerd voor reclame voor online casino’s.

Van Breemen liet al wel doorschemeren dat een totaalverbod op gokreclame geen haalbare kaart is. Concrete details volgen deze zomer nog.

Tot slot gaf hij ook nog antwoord op de vraag over ‘illegale, offshore operators’. Van Breemen noemt de afkoelperiode een politieke keuze. Dat er nieuwe casino’s tijdens die afkoelperiode jacht maken op Nederlandse gokkers een logisch gevolg daarvan.

Online Casino Top 5