Nieuws

Home Nieuws Invoering Wet Kansspelen op Afstand uitgesteld met “een paar maanden”

Invoering Wet Kansspelen op Afstand uitgesteld met “een paar maanden”

Minister Dekker liet in het “Voortgezet Schriftelijk Overleg Besluit Kansspelen op Afstand” weten dat de Wet Kansspelen op Afstand verdere vertraging oploopt. Door de “Corona-crisis” is invoering per 1 januari 2021 niet haalbaar. Dekker gaat uit van “een paar maanden vertraging”.

De waarschijnlijke ingangsdatum van de Wet Kansspelen op Afstand is nu 1 juli 2021. Dat zou betekenen dat per 1 januari 2022 de eerste legale Nederlandse online casino’s online verschijnen.

Ook tijdens het Voorgezet Schriftelijk Overleg Besluit Kansspelen op Afstand: tien ingediende moties waar op 23 juni a.s. over gestemd wordt. Minister Sander Dekker is verplicht om moties die aangenomen worden ook daadwerkelijk uit te voeren.

De moties waar over gestemd gaat worden bespreken we in dit artikel.

Vertegenwoordiger in Nederland

Een van de stevigste discussies in het debat over online gokken is die over ‘vertegenwoordiging in Nederland’. Partijen als CDA en PvdA zien het liefst dat alleen bedrijven met ’n vestiging in Nederland een online kansspelvergunning krijgen. Zo is dat in onder andere België, Zwitserland en New Jersey ook geregeld. Minister Dekker wil er niet aan, omdat dit in strijd zou zijn met Europese regels.

Het compromis is dat goksites met ’n vergunning straks ’n vertegenwoordiger moeten hebben die voor de toezichthouder aanspreekbaar is inzake gokverslaving. De eis dat deze vertegenwoordiger in Nederland woonachtig dient te zijn en Nederlands moet spreken is ook komen te vervallen.

Het CDA dient bij monde van Van Toorenburg een motie in waarin Dekker wordt verzocht om halfjaarlijks te rapporteren over de manier waarop goksites met ’n vergunning de rol van deze vertegenwoordiger invullen. De motie is mede ondertekend door Van der Graaf (ChristenUnie) en Van Nispen (SP).

Dekker ontraadt de motie. Hij wil jaarlijks rapporteren in plaats van halfjaarlijks.

Aanpak illegale online kansspelen in Europees verband

Illegale online casino’s zijn een doorn in het oog van veel partijen in de Tweede Kamer. Zo ook CDA en ChristenUnie. De dames Van Toorenburg en Van der Graaf dienen ’n motie in om in Europees verband illegaal online gokken aan te pakken.

CDA en ChristenUnie willen dat er in Europees verband werd wordt gemaakt van het aanpakken van illegale online kansspelen. Als het aan de christelijke partijen ligt moet vooral Malta aan de bak. Veel online casino’s zijn gevestigd op Malta.

Het lijkt erop dat voor deze motie voldoende steun zal zijn. We verwachten overigens dat de Maltese toezichthouders haar vergunninghouders, na invoering van de Wet Kansspelen op Afstand, sowieso op zal dragen om niet zonder vergunning online kansspelen aan te bieden aan Nederlandse online gokkers.

CRUKS

Een cruciaal onderdeel van de Wet Kansspelen op Afstand is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, ook wel CRUKS genoemd. De SP, Groen Links, CDA en ChristenUnie willen dat CRUKS 100% werkt voordat het ingevoerd wordt.

Dekker sluit zich hierbij aan. Hij geeft aan dat CRUKS uitvoerig getest zal worden voor implementatie. De verwachting is dat deze motie aan wordt genomen. Dat betekent wel dat eventuele ongemakken in CRUKS kunnen zorgen voor een verdere vertraging van de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand.

Uitstel verlenen online vergunningen

Van Nispen dient namens de SP een motie waarin wordt verzocht om verder uitstel van de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand. Zoals bekend, is de SP fel tegenstander van deze wet. En als het dan toch moet, dan het liefst maar zo ver mogelijk in de toekomst. Dat lijkt de gedachte te zijn bij de SP.

Dit keer wordt de COVID-19-pandemie aangegrepen als argument om de opening van de markt uit te stellen. De SP wil marktpartijen eerst wat op adem laten komen voor ze online moeten gaan concurreren met grote, buitenlandse partijen.

Dekker is niet gekant tegen deze motie. Hij schat in dat door de Corona-crisis er sowieso sprake zal zijn van enig uitstel.

Verlengen afkoelperiode

Ook over wie wel en vooral wie niet ’n vergunning moet krijgen is veel gediscussieerd. Ook de moties Bouwmeester, Postema (1e Kamer) en Van Nispen zeggen er wat over. De laatst aangenomen motie is die van Van Nispen. Deze motie schrijft voor dat ’n gokbedrijf pas een vergunning aan kan vragen als het zich in de 2 jaar voorafgaande aan de aanvraag niet actief heeft gericht op Nederlandse online gokkers. Omdat de Wet Kansspelen op Afstand vertraging opliep, is deze termijn verlengd naar 2,5 jaar.

Van Nispen wil dat in geval van verdere vertraging, de termijn wederom wordt verlengd. Zo hoopt hij te voorkomen dat bedrijven als Mr. Green, Casumo en Leo Vegas, ondanks een boete, vanaf de start een vergunning krijgen.

Dekker is het op zich eens met deze motie, mits de periode niet al te fors wordt verlengd. De minister vreest dan namelijk dat bedrijven deze regel aan gaan vechten. Onze verwachting is dat deze motie aan wordt genomen. De periode zou dan zomaar eens verlengd kunnen worden naar drie jaar.

Gelijk speelveld aanbieders

Groen Links en de Christen Unie dienen verder nog een motie in waarin op wordt geroepen om te streven naar een gelijk speelveld voor alle aanbieders. Concreet gaat dit over de verplichte afdrachten die wel gelden voor loterijen, maar niet voor online bookmakers en online casino’s.

Dekker nuanceert deze motie. Hij wijst op de verschillen tussen loterijen en andere online kansspelen. Dekker streeft ’n gelijk speelveld per type kansspel, maar wil niet alle soorten kansspelen op één hoop gooien.

Een tweede motie over de afdrachtspercentages verzoekt de minister om onderzoek te doen naar de afdrachten in andere Europese landen. Het doel is om na te gaan of liberalisering van de online kansspelen zorgt voor lagere afdrachten aan goede doelen.

Dekker is het ook met deze motie eens.

Registratieplicht

D’66 maakt zich zorgen over de privacy van gokkers. Voor Holland Casino en gokhallen gelden straks aanvullende registratieverplichtingen. Daarom vragen D’66 en Van Haga de minister om nog eens onderzoek te doen naar het nut en noodzaak van de verplichte registraties. D’66 is van mening dat voor het aanpakken van gokverslaving niet elke bezoeker van Holland Casino of ’n gokhal zich moet registreren.

Dekker is het niet eens met deze motie. Registratie is essentieel voor een goede werking van CRUKS. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens heeft nut en noodzaak al afgewogen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geen bezwaren tegen registratie van bezoekers van casino’s en gokhallen.

Het CDA is overigens niet bepaald te spreken over deze motie van D’66. Van Toorenburg is verbijsterd dat D’66, altijd voorstander van de Wet Kansspelen op Afstand, opeens weer wil gaan morrelen aan registraties.

Tot slot dient ChristenUnie nog een motie in om de verantwoordelijkheid voor kansspelverslaving te leggen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Online Casino Top 5

Turbo Casino

100% bonus tot € 151
+ 151 bonus spins

Speel nu
Lucky Days Casino

100% bonus tot € 100
+ 100 spins

Speel nu
Tip!
Boom Casino

100% bonus tot € 500
of 2 bonusronde Jammin' Jars

Speel nu