Nieuws

Home Nieuws Kansspelautoriteit versus Oranje en Kroon Casino

Kansspelautoriteit versus Oranje en Kroon Casino

De discussie tussen enerzijds Oranje en Kroon Casino en anderzijds de Kansspelautoriteit loopt al sinds 2012, het jaar waarin de Kansspelautoriteit werd opgericht. Daarvoor liep de discussie met het ministerie van Veiligheid & Justitie, destijds verantwoordelijk voor toezicht op online kansspelen.

Op 24 augustus 2018 maakte Betsson, inmiddels eigenaar van Oranje en Kroon Casino, bekend dat het ’n boete van € 300.000 heeft ontvangen van de Kansspelautoriteit. Even later publiceerde de Kansspelautoriteit deze boete ook.

Aan de hand van originele stukken reconstrueert CasinoVergelijker een discussie tussen de Nederlandse overheid en de casino’s Kroon en Oranje. Een discussie die op het moment van schrijven van artikel al bijna 8 jaar loopt! We reconstrueren op een feitelijke manier. De lezer mag uiteindelijk zelf ’n oordeel vormen.

2011: de eerste brieven

Het eerste wapenfeit dateert van 2011. Om precies te zijn: 30 september 2011. Oranje Casino is dan al 7 jaar actief, Kroon Casino 3 jaar. Beide casino’s opereren vanaf Malta, een Europese lidstaat waar online gokken dan al gereguleerd is en waar – onder voorwaarden – online kansspelvergunningen uit worden gegeven.

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid stuurt op 30 september 2011 brieven naar ’n aantal online casino’s die online kansspelen aanbieden zonder Nederlandse vergunning. De uit 1964 stammende Wet op de Kansspelen is dan 47 jaar oud. In de wet wordt met geen woord gerept over online kansspelvergunningen.

Brief Kansspelautoriteit aan Corona
Het ministerie van V&J stuurde op 30 september 2011 deze brief aan 33 goksites, waaronder Kroon Casino en Betsson.

33 online casino’s krijgen ’n brief van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Ook Corona Ltd, eigenaar van Kroon Casino, krijgt ’n brief. Net zoals Oranje Casino en Betsson, dat op dat moment nog geen eigenaar is van Kroon Casino noch van Oranje Casino.

In deze brief sommeert Fred Teeven, op dat moment staatssecretaris van Veiligheid & Justitie Kroon Casino en Betsson om haar online kansspelaanbod aan Nederlandse gokkers te staken. Zo niet, dan volgt er ’n plaatsing op de zwarte lijst. Deze zwarte lijst zal dan verspreid worden onder banken, zodat banken de dienstverlening aan illegale kansspelaanbieders kunnen staken.

Reactie van Corona en Betsson

Natuurlijk komt zo’n brief rauw op je dak. In het dossier vinden we de reacties van Betsson en Oranje Casino.

Brief Betsson aan Teeven
Betsson laat staatssecretaris Teeven weten het niet eens te zijn met de brief.

Betsson is het niet eens met de brief van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Het standpunt van Betsson is dat het Nederlandse kansspelbeleid in strijd is met Europese regels. Voor Betsson is het geen kwestie van ‘niet willen voldoen aan de Nederlandse regels’, maar bij gebrek aan ’n kansspelbeleid dat voldoet aan Europese regels ‘niet kunnen voldoen aan de Nederlandse regels’. In plaats van het voeren van intensieve juridische procedures, stelt Betsson dialoog voor.

Brief Oranje Casino aan Fred Teeven
Ook Oranje Casino is het niet eens met de brief van Veiligheid & Justitie.

Ook Oranje Casino stelt een constructieve dialoog voor. Oranje Casino is ook van mening dat de Nederlandse kansspelwet uit 1964 niet in lijn is met Europees recht. Het casino wijst er ook op dat het aanpakken van onvergunde, maar betrouwbare goksites ervoor zorgt dat spelers uitwijken naar minder betrouwbare goksites. Oranje Casino verwijst ook naar ’n beleidsbrief van 19 maart 2011. Die zit helaas niet in het dossier.

Brief Kroon Casino aan Teeven

Kroon Casino reageert niet. Dat is niet heel verrassend, want de brief van het ministerie van Veiligheid & Justitie blijkt verkeerd geadresseerd te zijn. Kroon Casino komt zodoende op de ‘zwarte lijst’. Dat verneemt Kroon Casino uiteindelijk via de Stichting Online Gaming, een belangenvereniging van internetcasino’s.

Overleg 2012

Het voorstel om constructief overleg te voeren wordt aanvaard door het ministerie van Veiligheid & Justitie. Men is dan in de veronderstelling dat er op korte termijn een nieuwe Wet op de Kansspelen komt. Online gokken moet dan gereguleerd worden. Partijen als Betsson, Oranje en Kroon gaan voor ’n vergunning.

De periode tot aan het moment dat de vergunningen worden uitgereikt wordt de ‘transitiefase’ genoemd. Het ministerie van Veiligheid & Justitie staat dan voor ’n dilemma. Enerzijds is men van mening dat partijen als Oranje en Kroon de Wet op de Kansspelen overtreden, anderzijds zorgt het hard aanpakken van deze partijen ervoor dat spelers uitwijken naar minder betrouwbare goksites.

Tijdens overleggen tussen goksites en het ministerie worden ’n aantal voorwaarden opgelegd.

Voorwaarden transitiefase ministerie veiligheid justitie

Ontstaan van de prioriteringscriteria

Onder deze voorwaarden willen het ministerie en ‘goedwillende goksites’ de transitieperiode doorkomen. Oranje Casino doet er zelfs nog een schepje bovenop.

Brief Oranje Casino na overleg Teeven

In een brief van 11 april 2012 stelt Oranje Casino voor om, vanaf dat moment tot aan het moment dat de nieuwe Wet op de Kansspelen van kracht is, bovenop de voorwaarden van het ministerie van Veiligheid & Justitie nog aan ’n aantal extra regels te voldoen. Het gaat dan onder meer om het niet gebruiken van websites die eindigen op .nl, geen Nederlandse sportclubs te sponsoren en geen reclame te maken op radio, televisie of in gedrukte media.

Oranje Casino verzoekt het ministerie om te bevestigen dat er geen handhaving plaats zal vinden richting de goksite. Antwoord van het ministerie van Veiligheid & Justitie krijgt Oranje Casino niet meer.

2012: Oprichting Kansspelautoriteit

Op 1 januari 2012 wordt de Kansspelautoriteit opgericht. Vanaf dan is de Kansspelautoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op de kansspelmarkt. Een van de doelen is het bestrijden van illegaal aanbod.

Een van de eerste wapenfeiten van de Kansspelautoriteit is het omvormen van de voorwaarden van het ministerie van Veiligheid & Justitie tot zogeheten prioriteringscriteria. Het voldoen aan deze voorwaarden betekent niet (langer) dat ’n goksite gevrijwaard blijft van handhaving, maar enkel nog dat het dossier van de desbetreffende goksite niet bovenop de stapel ligt.

Brief KSA aan Oranje
De brief van 8 juni 2012 van de Kansspelautoriteit aan Oranje, Kroon, Betsson en ’n aantal andere goksites.

Prioriteringscriteria

Verschillende casino’s, waaronder in elk geval Kroon, Oranje en Betsson, krijgt ’n brief met daarin de prioriteringscriteria. De Kansspelautoriteit gaat handhaving richten op goksites die:

  • online kansspelen aanbieden vanaf ’n website die eindigt op .nl, en/of;
  • online kansspelen aanbieden vanaf ’n website in het Nederlands, en/of;
  • reclame, gericht op Nederland, maken via radio, televisie of geprinte media.

Alle andere websites zijn niet legaal, maar gezien de grote hoeveelheid goksites op internet, richt de Kansspelautoriteit zich op websites die aan een of meerdere prioriteringscriteria voldoen.

De Kansspelautoriteit schrijft ook dat het de prioriteringscriteria in de toekomst aan kan passen. Men belooft dan wel ‘de constructieve dialoogpartners’ tijdig op de hoogte te stellen.

Reactie Kroon en Oranje

Oranje Casino laat schriftelijk weten verbaasd te zijn over de brief van de Kansspelautoriteit. Het Maltese casino had gerekend op ’n bevestiging van het ministerie van Veiligheid & Justitie van de gemaakte afspraken, maar kreeg ’n sommatie van de Kansspelautoriteit.

Oranje doet nogmaals het voorstel om te voldoen aan de eerder voorgestelde voorwaarden. Weliswaar op voorwaarde dat er dan niet handhavend wordt opgetreden tegen Oranje. Kroon Casino stuurt ’n gelijkaardige brief.

Brief Kroon Casino aan KSA
Brief van Kroon Casino aan de Kansspelautoriteit naar aanleiding van de brief van 13 juni 2012 en het overleg van 14 juni 2012.

Beide partijen wijzen er ook nog maar eens op dat ze beschikken over de keurige Maltese vergunning. In tegenstelling tot veel andere goksites die dan – zonder enig toezicht – opereren vanuit paradijselijke oorden als Costa Rica en Antigua & Barbuda.

Overleg

Op 14 juni 2012 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de Kansspelautoriteit en ’n aantal casino’s, waaronder in elk geval Kroon. Wat er precies besproken is, staat niet in het dossier. Duidelijk is wel dat in elk geval Kroon er ’n goed gevoel aan over heeft gehouden. Dat duidt op ’n voortzetting van de eerder opgestarte constructieve dialoog met het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Brief Betsson aan de KSA
Een deel van de brief die Betsson stuurde aan de Kansspelautoriteit.

Ook Betsson laat bij brief van 30 september 2012 weten te zullen voldoen aan de prioriteringscriteria. Wel laat ook Betsson weten de toon van het overleg met het ministerie compleet anders was dan de toon van de brief van de Kansspelautoriteit. Betsson laat ook nogmaals weten graag ’n vergunning aan te vragen als Nederland ’n nieuwe Wet op de Kansspelen heeft die in lijn is met Europese regelgeving.

Kroon Casino stuurt ’n kort briefje dat men – onder voorbehoud van alle rechten – binnen vier weken zal voldoen aan de prioriteringscriteria. De Kansspelautoriteit laat bij brief weten dit te waarderen en Kroon tijdig te informeren als de prioriteringscriteria aangepast worden.

Respectievelijk oktober 2012, december 2012 en mei 2013 krijgen Betsson, Oranje en Kroon brieven van de Kansspelautoriteit waarin wordt medegedeeld dat ze zich niet hebben geprioriteerd voor handhaving. Er wordt nogmaals benadrukt dat deze prioriteringscriteria in de toekomst aangescherpt kunnen worden. De Kansspelautoriteit zal daar dan tijdig over informeren.

2014: brief KSA rondom wereldkampioenschap

Het blijft dan even stil. Tenminste, voor wat betreft Kroon, Oranje en Betsson. Betsson maakt in februari 2014 bekend Oranje en Kroon over te hebben genomen. Betsson zou zo’n 130 tot 150 miljoen euro hebben afgerekend. Het beursgenoteerde Betsson is zo in een klap de grootste speler in Nederland. Betsson staat letterlijk op pole-position. Er is uitzicht op regulering en ondertussen kan men uit de voeten met de prioriteringscriteria.

De Kansspelautoriteit zit niet stil. Verschillende goksites voldoen niet aan de gestelde eisen en prioriteren zich voor handhaving. Dat leidt tot boetes voor Onisac (bekend van Casino.com en Mansion) en Imperial E-Club (onder andere Europa Casino en Casino Tropez). Een saillant detail is dat beide casino’s draaien op het platform van Playtech. Saillant, want Playtech is dan al door Holland Casino geselecteerd als de partij die het online casino van Holland Casino mag leveren. Dit werd op 9 december 2013 wereldkundig gemaakt.

Brief KSA WK 2014 deel 2
De KSA liet weten niet gediend te zijn van toename in reclame activiteiten rondom het WK 2014.

Prioriteringscriteria

Terug naar het trio Oranje, Kroon en Betsson. Deze casino’s (en nog ’n aantal andere casino’s) krijgen op 5 juni 2014 een brief. In deze brief schrijft de Kansspelautoriteit dat er veel reclame wordt gemaakt door kansspeloperators rondom het wereldkampioenschap voetbal.

Op 5 augustus 2014 stuurde Kansspelautoriteit een brief naar ’n groot aantal casino’s. Daarin is nogmaals benadrukt dat het niet voldoen aan prioriteringscriteria betekent dat ’n goksite ongestraft haar gang kan gaan.

Brief KSA WK 2014
De Kansspelautoriteit verstuurde deze brief over reclame rondom het WK 2014.

De Kansspelautoriteit laat weten dat websites die niet voldoen aan de prioriteringscriteria weliswaar niet als eerste worden aangepakt, maar daarmee nog niet legaal zijn. Ook deelt men mede dat reclame maken rondom (inter)nationale evenementen, zoals het WK, wordt toegevoegd als prioriteringscriteria.

Het leidt tot één boete. Come On Casino krijgt ’n boete. Ook al omdat de website van dit casino nog altijd in het Nederlands was. Uit een interne memo van de Kansspelautoriteit blijkt dat behalve de prioriteringscriteria de focus vooral ligt op ‘cowboys’ die opereren van buiten de Europese Unie en nooit in aanmerking komen voor ’n vergunning.

illegaal schadelijk
Het vizier is gericht op partijen die voldoen aan de prioriteringscriteria en cowboys zonder goede vergunning.

Daarna wordt het weer stil. Eind 2014 vraagt de Kansspelautoriteit goksites om zich te melden als ze interesse hebben in een toekomstige Nederlandse online kansspelvergunning. Betsson meldt zich in 2015. In 2016 en 2017 verliezen beboete partijen als Onisac, Imperial E-Club en Co-Gaming rechtszaken tegen de Kansspelautoriteit over opgelegde boetes. Het is voor het eerst dat over de handhaving van de Kansspelautoriteit wordt geoordeeld door ’n rechter. De rechter veegt de bezwaren van beboete goksites van tafel.

Oppassen geblazen dus.

1 juni 2017: Aanscherping prioriteringscriteria

Op zaterdag 27 mei 2017 lanceert de Kansspelautoriteit ’n persbericht over aanscherping van de prioriteringscriteria. Vanaf 1 juni 2017 wordt het lijstje prioriteringscriteria fors uitgebreid. Kortom: casino’s hebben welgeteld twee dagen om zich aan te passen. Het is immers Hemelvaart.

aanscherping prioriteringscriteria
De aangescherpte prioriteringscriteria van de Kansspelautoriteit.

Problemen dus voor met name Oranje en Kroon Casino. In de namen van de casino’s zitten Nederlandse woorden en daar is weinig aan te doen.  Amsterdams Casino verandert de naam in Slot Planet. Zon Casino verandert haar naam ook, in Play Sunny en gaat zelfs dicht voor Nederlandse spelers. Casino’s als Polder Casino, Fortuin Casino en Klaver Casino sluiten zelfs helemaal de deuren.

Veel andere casino’s nemen ook maatregelen. Dat varieert van dicht voor Nederlandse spelers tot de website na inloggen niet meer in het Nederlands. En van, ondanks dat de Kansspelautoriteit er nooit over heeft gesproken, niet meer op reviewsites vermeld willen worden tot iDEAL verwijderen.

Aanscherping prioriteringscriteria KSA

Eind 2017 wordt meer duidelijk over de beweegredenen van de Kansspelautoriteit om de prioriteringscriteria aan te scherpen. Uit interne documenten blijkt men constateert dat operators stipt de prioriteringscriteria ontlopen, maar ook niet veel meer dan dat. Uitgeschreven boetes zijn vaak gericht aan kleinere partijen, gevestigd buiten de Europese Unie, waarbij het moeilijk is de boete te incasseren.

Kanalisatie

Uit onderzoek is dan bovendien gebleken dat het beboeten van grotere partijen, die na invoering van de Wet Kansspelen op Afstand voor ’n vergunning gaan, niet nadelig hoeft te zijn voor kanalisatie. Kanalisatie betekent zoveel als ‘spelers die gokken via ’n legale aanbieder’. De norm komt ‘straks’ te liggen op 80 procent.

Bovendien heeft ’n actie rondom het verwijderen van apps uit appstores opgeleverd dat gokkers in zo’n geval illegale bookmakers verruilen voor de Toto, ’n legale aanbieder. Ook is er druk vanuit de landbased gokmarkt. Zij vrezen online met ’n achterstand te moeten beginnen. Politici en landbased partijen willen graag dat grote partijen aangepakt worden.

evaluatie online handhaving

Waar sportwedders met de Toto een legaal alternatief hebben, hebben pokeraars en casinospelers dat niet. Toch besloot de Kansspelautoriteit het vizier te richten op grote, op zich betrouwbare partijen. Proberen een krachtig imago neer te zetten bij de politiek woog zwaarder dan risico gestuurd toezicht. Doordat onvergunde, maar wel op zich betrouwbare casino’s zich terugtrekken, grijpen minder gereputeerde partijen hun kans in Nederland.

In een toespraak op Gaming in Holland 2017 laat de directeur van de Kansspelautoriteit, op dat moment Marja Appelman, weten er alle vertrouwen in te hebben dat de kanalisatiedoelstelling van 80 procent gehaald gaat worden met partijen die nu rustig hun beurt afwachten, maar straks wel voor ’n vergunning gaan.

Verder levert de toespraak vooral veel vragen op. Een complete black-out is niet de bedoeling, maar goksites moeten zich ook niet op de Nederlandse consument richten.

Betsson zoekt de media op

Zo ongeveer de hele gokindustrie keek naar Betsson. Medio juni 2017 liet Betsson op de Gaming in Holland conferentie bij monde van Compliance Officer Corinne Valletta blijken niet blij te zijn met de aangescherpte prioriteringscriteria. Ze sprak over ‘het verslepen van de doeltjes’ door de Kansspelautoriteit. Ook liet ze weten dat Betsson ’n brief heeft gestuurd naar de toezichthouder en wacht op antwoord.

Op haar eigen website laat Betsson weten dat het destijds Kroon en Oranje had overgenomen omdat er concreet uitzicht was op regulering van online gokken. Bovendien lagen er prioriteringscriteria die werkbaar waren. De strekking van het statement is verder dat de Nederlandse Kansspelwet verouderd is, in strijd is met Europese wetten en de politiek vooral veel treuzelt. Daarbij baseert Betsson zich op ’n oude inbreukprocedure die de Europese Unie had opgestart tegen Nederland. Betsson put bovendien veel vertrouwen uit een uitspraak van het Europees Hof in een zaak tussen de Hongaarse overheid en Unibet.

Betsson Telegraaf
De paginagrote advertentie van Betsson in de Telegraaf.

Eind juli verscheen er een open brief van Betsson CEO Ulrik Bengtsson in het Financiële Dagblad. Bengtsson wijst hierbij wederom op de inbreukprocedure tegen Nederland. Nederland wist te voorkomen dat het voor het Europees Hof gesleept zou worden door beterschap te beloven. Bijna tien jaar later was die beterschap er nog altijd niet.

Ook verschenen er paginagrote advertenties in onder andere de Telegraaf. De insteek: het Nederlandse kansspelbeleid is in strijd met Europese regels. Merknamen werden achterwege gelaten, om niet te voldoen aan een van de oude prioriteringscriteria van voor 1 juni 2017. Adverteren in de krant, dat mocht ook toen al niet.

Tot slot spanden Betsson en Corona een kort geding aan om de aangescherpte prioriteringscriteria ongedaan te maken. De voorzieningenrechter beoordeelde de eis als niet-ontvankelijk. Betsson en Corona hadden immers nog geen sanctie gekregen. Op het moment dat dat wel het geval is, staat het partijen vrij om daarmee naar de bestuursrechter te stappen.

Lobby
De Kansspelautoriteit constateert in een evaluatie dat het media offensief van Betsson averechts heeft gewerkt bij politici. Tevens blijkt dat landbased partijen (lees: Holland Casino) de druk opvoeren om goksites aan te pakken.

Inbreukprocedure Europese Commissie

Het lijkt erop dat Bengtson z’n hand wat overspeeld heeft met dit media-offensief. Om te beginnen met de inbreukprocedure uit 2008. De Europese Commissie oordeelde toen dat het Nederlandse kansspelbeleid in strijd was met Europese regels.

De Europese Commissie vond het onverkoopbaar dat Nederland enerzijds online gokken fors beperkte, maar anderzijds wel ruim baan gaf aan bookmakers (de Toto) en loterijen die de staatskas spekken. Deze staatsbedrijven breidden het spelaanbod dusdanig uit en maakten dusdanig agressief reclame dat Nederland onmogelijk met droge ogen kon beweren dat het te doen was om mensen te weerhouden om te gokken.

De Europese Commissie meldt dat de inbreukprocedure enkel gaat om sportweddenschappen. Niet om online casino spelen. Immers, voor online casino’s gold (en geldt) gelijke monniken, gelijke kappen. Staatsbedrijf Holland Casino heeft namelijk ook geen vergunning om online kansspelen aan te mogen bieden.

Hongarije

Tot slot de zaak Hongarije. Unibet kon daar ’n vergunning aanvragen, maar die werd alleen toegewezen als je al minimaal ’n aantal jaren legaal actief was als landbased casino in Hongarije. En ook daar heb je weer ’n vergunning voor nodig. De Europese Commissie veegde de vloer aan met deze regel. Een boete die Unibet had gekregen in Hongarije was onrechtmatig, omdat de Hongaarse wet in strijd is met Europese regels.

De Nederlandse Wet op de Kansspelen zou vergelijkbaar zijn met de Hongaarse kansspelwet als Holland Casino wel ’n online vergunning kon aanvragen,maar bijvoorbeeld Betsson niet. Dat is echter niet het geval, want ook Holland Casino kan geen online kansspelvergunning bemachtigen.

Boete voor Corona Ltd

De Kansspelautoriteit blijkt dan op de achtergrond al lang en breed met ’n onderzoek begonnen te zijn naar Kroon en Oranje Casino. Men heeft zelfs de ingangsdatum van de aangescherpte prioriteringscriteria niet afgewacht. Op zaterdag 27 mei 2017 werd het persbericht wereldkundig gemaakt, woensdag 31 mei 2017 ging het onderzoek al van start en vanaf donderdag 1 juni 2017 waren de aangescherpte prioriteringscriteria van kracht. De eerder gemaakte belofte om ‘constructieve dialoogpartners’ tijdig te informeren is in ieder geval overboord gegooid.

Kroon Casino kreeg ’n onderzoek aan de broek vanwege onder meer:

  • een Nederlands woord (Kroon) in de domeinnaam;
  • het aanbieden van iDEAL als betaalmethode, voorzien van de slogan “the most popular online payment method in Holland”.

Oranje Casino kreeg om dezelfde reden ’n onderzoek aan de broek.

Op 18 januari 2018 stelde de Kansspelautoriteit voor beide casino’s een rapport op. Betsson schreef in het kwartaalrapport Q1 2018 ook dat het ’n inbreukrapport had ontvangen van de Nederlandse toezichthouder.

Bezwaar

Op 3 april 2018 diende Betsson schriftelijk bezwaar in. Dit schriftelijke bezwaar is op 12 april 2018 in een hoorzitting nader toegelicht. Op 12 punten werd er bezwaar gemaakt.

Punten van bezwaar zijn onder meer:

  • door veelvuldig en constructief overleg, is Corona uitgegaan van een gedoogsituatie.
  • de prioriteringscriteria zijn onvoorzien (en met zeer korte termijn) aangepast en bovendien in een aantal gevallen subjectief.
  • het onderzoek was al begonnen voor het in werking treden van de prioriteringscriteria.
  • cowboys die zich niet houden aan de prioriteringscriteria uit 2012 lijken tegenwoordig buiten schot te blijven.
  • het Nederlandse kansspelbeleid is in strijd met de Europese regels.

De Kansspelautoriteit gaat niet mee in de bezwaren van Betsson. Er volgt een boete van € 300.000. Betsson kondigt aan in bezwaar te gaan. Er is veel aan gelegen om de boete van tafel te krijgen. Minister Sander Dekker lijkt in de discussie over de Wet Kansspelen op Afstand er namelijk voor te kiezen om beboete casino’s straks geen vergunning te geven.

Op 14 maart 2019 wordt het besluit van de Adviescommissie Bezwaarschriften gepubliceerd. Gesanctioneerde kansspelaanbieders kunnen hier bezwaar maken. De Adviescommissie stelt Corona in het ongelijk. Corona kan tegen dit besluit nog bezwaar maken via de rechter. Vooralsnog is niet zeker of Corona dit doet, maar het ligt wel voor de hand.

Afkoelperiode

Ondertussen is op 19 februari 2019 de Wet Kansspelen op Afstand aangenomen door de Eerste Kamer. Met de wet werden ook een aantal moties aangenomen. De minister is niet verplicht moties van de Eerste Kamer uit te voeren, maar het ligt in dit dossier wel voor de hand dat minister Dekker dit doet.

De belangrijkste motie is de motie van PvdA-senator André Postema. In zijn motie stelt Postema dat kansspelaanbieders zich gedurende twee jaar moeten bewijzen voor ze ’n aanvraag kunnen doen voor een vergunning. Bewijzen betekent dat ‘zich niet onvergund, actief en specifiek richten op Nederland’. Dit wordt ook wel de afkoelperiode genoemd.

Deze afkoelperiode blijkt 19 februari 2019 ook meteen in te zijn gegaan. Over ’n aparte behandeling van beboete goksites is niet meer gesproken. Het lijkt er dus op dat Oranje en Kroon na twee jaar ‘zich niet onvergund, actief en specifiek richten op Nederland’ een vergunning aan mogen vragen. Voor Oranje en Kroon houdt de afkoelperiode in dat je er niet meer met iDEAL kunt storten en dat je deze casino’s niet meer op reviewsites tegenkomt.

Hoe dit allemaal precies uitpakt, zal de tijd nog moeten uitwijzen. Dan weten we ook in hoeverre de gok om “een stevig imago neer te zetten bij de politiek” in plaats van “risico sturend handhaven” in het kader van kanalisatie de juiste blijkt te zijn geweest.

 

Online Casino Top 5