Nieuws

Home Nieuws Kifid: Bank niet aansprakelijk voor gokverslaving

Kifid: Bank niet aansprakelijk voor gokverslaving

Het Financiële Klachteninstituur KiFiD heeft een klacht van een gokverslaafde tegen ABN Amro afgewezen. De gokverslaafde speler had in totaal € 32.400 vergokt op internet. Volgens de speler had ABN Amro Bank in moeten grijpen toen de speler zijn spaarrekening plunderde om te gokken.Vermogens Spaarrekening

Daarom eiste de speler de € 32.400 terug van ABN Amro. Het KiFiD oordeelt nu dat ABN Amro haar zorgplicht niet heeft geschonden. De bank kon onmogelijk op de hoogte zijn van de persoonlijke problemen van de speler. Een betaalopdracht is in zo’n geval dan ook een opdracht die de bank uit moet voeren.

Consumenten kunnen bij het KiFiD klachten indienen over financiële dienstverleners, zoals bijvoorbeeld ’n bank. Uitspraken van het KiFiD zijn juridisch bindend.

Student vergokt spaargeld

De speler in kwestie beschikte over een Vermogens Spaarrekening bij de ABN Amro. Deze rekening is door zijn ouders geopend na zijn geboorte, waarna er jaarlijks wat geld op is gestort. Begin juli 2017 stond er € 32.400 op de spaarrekening van de student. De student had via internetbankieren toegang tot de rekening. Een Vermogens Spaarrekening is ’n rekening met een wat hogere rente. Veel ouders gebruiken deze rekening om te sparen voor hun kinderen, zodat ze bijvoorbeeld geld hebben om te studeren of als inleg voor een eigen huis. De student van dit verhaal had er echter andere plannen mee.

Hij paste op 3 juli 2017 het adres aan. De student gaf aan dat de post voortaan naar zijn eigen adres moest worden gestuurd in plaats van naar het adres van zijn ouders. ABN Amro voerde deze adreswijziging door.

Dankzij deze adreswijziging kon de student tussen 3 juli 2017 en 31 juli 2017 zonder lastige vragen van zijn ouders het geld van zijn spaarrekening overboeken naar ’n andere bankrekening. Deze bankrekening stond op naam van de student en liep bij een andere bank dan ABN Amro.

Vervolgens vergokte de student dit bedrag op internet. Het is niet bekend bij welk online casino of via welke online bookmaker hij dit deed.

‘Bank heeft haar zorgplicht geschonden’

De student wilde dit geld terug van de bank. Volgens hem had de bank moeten zien dat er iets raars aan de hand. Tot 2017 was de rekening namelijk alleen gebruikt om geld te sparen. Op 3 juli werd er voor het eerst geld vanaf gehaald, waarna in 26 transacties het volledige saldo over werd geboekt naar een andere rekening van de student. De student is van mening dat de bank dit als verdacht patroon had moeten signaleren en in had moeten grijpen.

De bank wist niet dat de student gokproblemen had. Omdat het geld over werd geboekt naar ’n andere rekening van de student in plaats van direct naar de goksite, kon de bank dit ook niet vermoeden. Met de student waren ook geen afspraken gemaakt dat het geld ’n bepaalde periode op de rekening moest blijven staan.

Met andere woorden: de bank is het niet eens met de beweringen van de student en vindt dat de zorgplicht niet zo ver gaat dat het elke transactie moet beoordelen. ABN Amro ging dan ook niet in op de eis van de student. Daarop kwam de zaak terecht bij het Klachteninstituut Financiële Diensten (KiFiD).

KiFiD stelt de bank in het gelijk

Op 10 oktober 2018 vond ’n hoorzitting plaats. Daarna deed het KiFiD op 26 oktober 2018 uitspraak. Het KiFiD stelde de bank in het gelijk. ABN Amro hoeft de € 32.400 dus niet te vergoeden aan de gokkende student.

De Geschillencommissie van het KiFiD kwam tot haar oordeel op basis van ’n aantal argumenten:

  • de student was ten tijde van de overboekingen meerderjarig en handelingsbekwaam.
  • artikel 7:542 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat banken overboekingen van hun rekeninghouders niet inhoudelijk hoeven te controleren.
  • de bank kon niet weten dat de student gokproblemen had.

De Geschillencommissie van het KifiD is het dan ook eens met de bank dat de zorgplicht van de bank niet zo ver gaat dat de transacties van de student inhoudelijk beoordeeld hadden moeten worden.

Daarom krijgt de student het geld dat hij verloor met gokken dan ook niet terug. Een dure les voor deze jongen.

 

Online Casino Top 5