Nieuws

Home Nieuws Tweede Kamer stemt voor reclameverbod gokken tot 21.00 uur

Tweede Kamer stemt voor reclameverbod gokken tot 21.00 uur

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer gestemd over ’n aantal moties inzake online kansspelen. Van de tien moties werden er vijf aangenomen. Topscorer van de dag was Michiel van Nispen van de SP met drie succesvol ingediende moties.

Door het aannemen van deze moties is minister Dekker verplicht om:

  • goksites die zich na de parlementaire behandeling van de Wet Kansspelen op Afstand nog op Nederlandse gokkers hebben gericht, geen vergunning te laten krijgen.
  • onderzoek te doen in welke mate winst die wordt gemaakt met online kansspelen ten goede komt aan de sport.
  • het uitzenden van reclame voor casinospellen, krasloten en sportweddenschappen te verlaten van 19.00 uur naar 21.00 uur.
  • extra maatregelen te nemen om jongeren te beschermen tegen reclame voor risicovolle kansspelen op televisie en social media.
  • in overleg met de Kansspelautoriteit na te gaan over handhaving van de Wet op de Kansspelen met het oog op loot boxes.

Er werden ook ’n aantal moties aangehouden. En twee moties werden verworpen. Dat betekent dat voor gokreclame niet dezelfde regels gaan gelden als voor reclame voor tabak en alcohol. Ook wordt de wettelijke leeftijd voor deelname aan kansspelen niet verhoogd.

Geen vergunning voor onbetrouwbare aanbieders

Al jaren is er volop discussie over de motie-Bouwmeester. Deze motie schrijft voor dat online casino’s en bookmakers, die in het verleden de regels hebben overtreden, geen vergunning zouden moeten krijgen.

Daarmee was de kous nog niet af. Er ontstond discussie over wat dan precies “de regels overtreden” is. Is dat elk online casino dat kansspelen aan heeft geboden aan Nederlandse gokkers? Of alleen beboete casino’s, zoals Mr. Green en William Hill? Ook vonden politici (terecht) dat er wel een verschil zit tussen ’n aanbieder die 10 jaar geleden de regels heeft overtreden en ’n aanbieder die dat tot op de dag van vandaag nog steeds doet.

Op de achtergrond speelt een stevige lobby. Partijen die de Wet Kansspelen op Afstand hebben afgewacht – zoals de Toto, Holland Casino en de loterijen – willen het liefst dat ‘illegale aanbieders’ zoveel mogelijk worden geweerd. De partijen die daarmee bedoeld worden, willen natuurlijk wel toegang tot de Nederlandse markt. En het liefst zo snel mogelijk.

Motie Postema

De Eerste Kamer nam de motie-Postema aan. Die schrijft voor dat voor aanbieders die zich actief hebben gericht op Nederlandse online gokkers een afkoelperiode geldt van twee jaar. Dekker is niet verplicht om deze motie uit te voeren. Die verplichting geldt wel voor de motie van Van Nispen. Deze schrijft voor dat:

aanbieders van online kansspelen die zich ook na de parlementaire behandeling van de Wet kansspelen op afstand actief zijn blijven richten op de Nederlandse markt, voorlopig geen kans krijgen en dat de eerste vergunningen verstrekt zullen worden aan betrouwbare, bonafide nieuwe aanbieders.

De parlementaire behandeling van de Wet KOA eindigde op 19 februari 2019. Online casino’s en online bookmakers die zich na die tijd nog actief hebben gericht op Nederlandse online gokkers zijn het haasje. Actief richten op wil in dit geval zeggen het aanbieden van iDEAL als betaalmethode, de website (deels) in het Nederlands, typisch Nederlandse symbolen, etc.

De meeste grote online aanbieders hebben iDEAL voor 19 februari 2019 verwijderd. Unibet deed dat bijvoorbeeld begin februari al. Het lijkt er dus op dat Unibet gewoon ’n vergunning krijgt. Voor Unibet reden om het bezwaar tegen ’n opgelegde boete van € 470.000,00 te laten vallen.

Politiek draagvlak is er. Alle 150 Kamerleden stemden voor deze motie.

reclame online kansspelen

Reclame vanaf 21.00 uur

Christelijke partijen zijn over het algemeen gekant tegen gokken. En als het dan toch moet, dan het liefst zo min mogelijk en dus ook zo min mogelijk reclame.

De Wet kansspelen op afstand geeft legale online casino’s en bookmakers vanaf 1 juli 2021 de mogelijkheid om reclame te maken op de Nederlandse televisie. Dat mag vanaf 19:00 uur en tot 06:00 uur ’s ochtends. tussen 6 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds mag er dus geen gokreclame gemaakt worden.

In de motie verzoeken de indieners Van der Graaf (ChristenUnie), Van Toorenburg (CDA), Van Nispen (SP), Van der Staaij (SGP), Kuiken (PvdA), Van den Berge (Groen Links) en de uit de Partij van de Dieren gestapte/gezette Van Kooten-Arissen om tot 21:00 uur geen reclame door vergunninghouders van kansspelautomaten, casinospelen, krasloten en sportweddenschappen toe te staan.

Concreet betekent dat deze uitbreiding niet geldt voor loterijen. Als reden wordt opgevoerd dat gokkasten, casinospelen, krasloten en sportweddenschappen een hoger risicoprofiel hebben dan loterijen. De indieners willen vooral jongeren en andere kwetsbare groepen zoveel mogelijk beschermen tegen kansspelreclame.

De motie haalde het met 97 stemmen voor. Alleen de VVD, de PVV en de uit de VVD gezette Van Haga stemden tegen.

Loot boxes, social media en afdrachten

Tot zo ver de concrete media. De Tweede Kamer draagt minister Dekker ook op om ’n aantal zaken nader te onderzoeken. En natuurlijk de Kamer daar over te informeren, zodat er verder over vergaderd en gedebatteerd kan worden.

Zo moet minister Sander Dekker onderzoek doen naar de mogelijkheden om aanvullende regels ter bescherming van jongeren in te voeren voor reclame op televisie en sociale media. De achtergrond van deze motie is de constatering dat veel jongeren tegenwoordig niet meer naar de traditionele televisie kijken, maar hun tijd doorbrengen op social media en filmpjes kijken via onder andere YouTube. Internet is echter lastig te vangen in beperkingen qua tijd. Alle 150 Kamerleden stemden voor deze motie.

En dat geldt ook voor de motie over videogames. Veel videogames bevatten tegenwoordig kansspelachtige elementen, zoals bijvoorbeeld loot boxes. De Wet op de Kansspelen uit 1964 is uiteraard niet voorzien op deze nieuwe technologie. Daarom moet de minister in gesprek met de Kansspelautoriteit om na te gaan waar de knelpunten zitten in het handhaven van de kansspelwetgeving als het gaat om computerspelletjes.

Minister Dekker moet ook onderzoek doen naar op welke manier een deel van de winst die wordt gemaakt met het gokken op sportuitslagen terugvloeit naar de sport. De Kamer vindt het namelijk niet eerlijk dat de goksector winst maakt en de sportbonden moeten investeren om de integriteit van hun sport te beschermen. Van de 150 Kamerleden stemden er 125 voor deze motie. Alleen de PVV, SGP en Forum voor Democratie stemden tegen de motie.

Afgewezen moties

Niet alle moties haalden het. De Tweede Kamer wees ’n aantal moties ook af. Zo hoeft Sander Dekker geen onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de wettelijke leeftijd voor deelname aan online kansspelen. Van der Staaij (SGP) en Van der Graaf (ChristenUnie) hebben een verhoging naar 25 jaar voor ogen.

Die gaat er niet komen. Slechts 18 Kamerleden stemden voor deze motie. Behalve de partijen van de indieners zijn ook Denk, Forum voor Democratie, de Partij van de Dieren en Van Kooten-Arissen voor ’n onderzoek naar eventuele verhoging van de wettelijke leeftijd om te mogen gokken.

Ook komen er voor kansspelen niet dezelfde reclameregels als voor tabak en alcohol. Dat zou inhouden de facto een reclameverbod en ’n verplichting om te waarschuwen voor de schade die kansspelen je toe kunnen brengen. De ChristenUnie en de SGP dienden deze motie in.

Er was steun van CDA, Groen Links, PvdA, 50 Plus, Denk, de Partij van de Dieren en Van Kooten-Arissen. Dat maakt 62 stemmen voor en da’s niet genoeg.

Online Casino Top 5