Nieuws

Home Nieuws Wet Kansspelen op Afstand aangenomen door de 1e Kamer

Wet Kansspelen op Afstand aangenomen door de 1e Kamer

Eerste Kamer kansspelen online

De Eerste Kamer heeft zojuist gestemd over de Wet Kansspelen op Afstand. Dat betekent dat je vanaf waarschijnlijk 1 juli 2020 of 1 januari 2021 kunt gokken bij legale Nederlandse online casino’s met ’n vergunning van de Kansspelautoriteit.

Er komt ’n afkoelperiode van twee jaar voor “illegale goksites”. Dat betekent dat “illegale goksites” een vergunning kunnen krijgen als ze in de twee jaar voor de aanvraag zich niet onvergund, actief en specifiek op Nederlandse gokkers hebben gericht.

Het is dus niet duidelijk of er straks ’n markt ontstaan met 30 tot 40 betrouwbare goksites of ’n kleine markt waarin (overheids)partijen als Holland Casino, de Toto en de Goede Doelen Loterijen domineren.

Stemming wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

Het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand haalde vandaag een ruime meerderheid in de Eerste Kamer. De fracties van de VVD, PvdA, Groen Links, D’66 en de PVV stemden voor het wetsvoorstel. Groen Links stemde dus voor het wetsvoorstel, ondanks dat de motie voor ’n reclameverbod voor online gokken werd verworpen.

Deze fracties hebben samen 44 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. Dat er drie senatoren van de VVD, twee van het CDA en één van de PvdA afwezig waren, speelde geen rol. Het werd een ‘stemming met zitten en opstaan’ en geen ‘hoofdelijke stemming’.

SGP, ChristenUnie, CDA, Partij van de Dieren, 50+, SP en de Onafhankelijke Senaatsfractie stemden tegen het voorstel. Deze partijen hebben 31 zitjes in de Eerste Kamer.

Na jaren van gesteggel komt de Wet Kansspelen op Afstand er dan toch. Voorstanders hebben ontzettend veel weg moeten geven om de wet er doorheen te krijgen. Denk maar aan bijvoorbeeld 29% kansspelbelasting en maar liefst 124 pagina’s met regeltjes voor vergunninghouders.

Wet Kansspelen op Afstand

Moties

Er werd ook gestemd over een zestal moties. Dat gebeurde voor de stemming over de Wet Kansspelen op Afstand. Sommige partijen hadden namelijk aangegeven dat de uitkomst van de stemming over de moties meeweegt bij het bepalen van hun stem over de Wet Kansspelen op Afstand.

Maatregelen tegen jonge probleemgokkers

Senator Bikker van de ChristenUnie diende ’n motie in om bij de evaluatie na te gaan of er voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat vooral jongeren uitgroeien tot probleemgokkers. Zo niet, dan wil de ChristenUnie extra maatregelen om te voorkomen dat jongeren terecht komen in ’n situatie van problematisch speelgedrag of zelfs gokverslaving.

Dit is zo’n motie waar geen politicus tegen kan zijn. De motie werd dan ook unaniem aangenomen. Waarschijnlijk was de minister al van plan bij de evaluatie te kijken naar probleemgokkende jongeren.

Geen reclameverbod voor online gokken

De motie van senator Strik van Groen Links om ’n reclameverbod voor online gokken te bewerkstelligen haalde het niet. Dat scheelde overigens niet heel veel. Enkel VVD, Partij van de Arbeid, D’66 en de PVV stemden tegen zo’n reclameverbod. Dat leidde tot 35 stemmen voor en 40 stemmen tegen.

Het ‘reclameverbod’-spook is echter nog niet helemaal verdreven. De Eerste Kamer stemde wel voor ’n heroverwering ’n reclameverbod. Deze motie werd ingediend door de SGP. In vergelijking met de andere motie over het reclameverbod, stemde de PvdA voor deze motie. Dat resulteerde in 43 stemmen voor en 32 stemmen tegen.

In de motie wordt verzocht om heroverweging van het reclameverbod en het in kaart brengen van de consequenties. Dat moet uiterlijk 1 september 2019 gebeuren.

De verwachting is dat op onderdelen de regels voor reclame nog wel strakker aangehaald worden. Vooral reclame op YouTube, via social media en via ‘influencers’ ligt onder het vergrootglas.

Afkoelperiode van 2 jaar

Een heikel punt is de motie-Bouwmeester. Deze motie schrijft voor dat illegale goksites geen vergunning zouden moeten krijgen. De Tweede Kamer nam de motie-Bouwmeester aan en dus is de regering verplicht om ‘m uit te voeren.

Minister Dekker was aanvankelijk van plan om enkel casino’s die ’n boete hebben gehad te weren. Dat zijn casino’s als Oranje Casino, Mr. Green en William Hill. Met ’n dergelijke liberale interpretatie van de motie-Bouwmeester zou de Wet Kansspelen op Afstand het vermoedelijk niet hebben gehaald in de Eerste Kamer.

Zowel de Partij van de Arbeid als de SP dienden een motie in om concreter te omschrijven wat nu precies een illegale goksite is. De Partij van de Arbeid wil casino’s weren die zich twee jaar voor aanvang van de vergunningsaanvraag onvergund, actief en specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht. Wat onvergund, actief en specifiek is, is ter beoordeling aan de Kansspelautoriteit. De SP wil hetzelfde, maar dan met ’n termijn van 5 jaar.

De motie van de SP werd weggestemd door de VVD, CDA, D’66, PVV en Groen Links. CDA stemde tegen omdat ook ’n termijn van vijf jaar volgens de Christen-Democraten geen correctie uitleg is van de motie-Bouwmeester. Met steun van het CDA zou de motie het overigens ook niet hebben gehaald.

De motie van de Partij van de Arbeid om de afkoelperiode op twee jaar te stellen, haalde wel ’n meerderheid van stemmen. VVD, PvdA, Groen Links, 50+, de OSF, D’66 en de PVV stemden voor deze motie.

Worden illegale goksites in de toekomst geblokkeerd?

Ooit was het de bedoeling dat illegale goksites geblokkeerd zouden worden op last van de overheid. Op die manier zou het illegale goksites moeilijker gemaakt worden om in Nederland online kansspelen aan te bieden.

Een motie van D’66-Kamerlid Verhoeven sloopte deze functionaliteit uit de Wet Kansspelen op Afstand. Toch komt de mogelijkheid om illegale goksites te blokkeren bij de eerste evaluatie van de Wet Kansspelen op Afstand weer op tafel. Dat is uiterlijk binnen drie jaar na in werking treding van de wet. Vermoedelijk dus uiterlijk 1 juli 2023 of 1 januari 2024.

Tot die tijd kan de overheid via artikel 54a van het Wetboek van Strafrecht (‘Notice & Takedown’-procedure) ingrijpen. Voorstanders van het blokkeren van illegale goksites hebben daar weinig vertrouwen in. Illegale goksites hosten hun website doorgaans niet in Nederland, maar in zonnigere oorden.

SGP, ChristenUnie, CDA, OSF, CDA, PvdA en – verrassend – de VVD willen dat de minister over drie jaar, tijdens de evaluatie, opnieuw kijkt naar eventuele invoering van websiteblokkades.

Wat betekent dit nu in de praktijk?

Voorlopig nog niet zo veel. Het wetsvoorstel is goedgekeurd. Er volgen nu ’n aantal formaliteiten, zoals ondertekening door koning Willem-Alexander en de contraseign door minister Sander Dekker. Daarna wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad. In principe is daarna de wet van kracht.

In de praktijk zal het echter zo’n vaart niet lopen. De Kansspelautoriteit liet op haar website al weten dat er nog tijd nodig is om de vergunningsprocedure in te richten. Vermoedelijk volgt er ook nog een openbare internetconsultatie over deze vergunningsprocedure. Net zoals eerder over de lagere wetgeving van de Wet Kansspelen op Afstand.

Ook is er tijd nodig om alle aanvragen te kunnen beoordelen. Insiders verwachten dat vanaf 1 januari 2020 vergunningen aangevraagd kunnen worden. Deze zouden dan ingaan per 1 juli 2020.

Dat betekent ook dat 1 januari 2018 de peildatum wordt voor de afkoelperiode. Goed nieuws voor websites als Fortuin Casino, Polder Casino en Zon Casino, die 1 juni 2017 al de stekker eruit trokken. Zij lijken in elk geval ‘veilig’ te zijn. Beboete casino’s hebben ’n probleem als de uitgedeelde boete stand houdt bij de rechter. Voor casino’s die bij geen van beide groepen horen, blijft het nog even spannend.

Onze verwachting is dat veel casino’s die voor een vergunning gaan iDEAL als betaalmethode zullen verwijderen. Voor zo ver ze dat al niet hebben gedaan. Een gevaarlijke bijwerking hiervan is dat spelers zo in grotere mate terechtkomen bij onbetrouwbare casino’s die het risico met iDEAL nog wel nemen.

Reacties in de media

In de media is er uiteraard volop aandacht voor het goedkeuren van de Wet Kansspelen op Afstand. We zetten de belangrijkste reacties op een rijtje.

De Telegraaf meldt dat het minimaal anderhalf jaar duurt voor de eerste online gokvergunningen uitgedeeld gaan worden. De krant wijst er ook op dat 1,8 miljoen Nederlanders al online gokken. Een groot deel van hen illegaal.

RTL Nieuws noemt de nieuwe gokwet de jackpot voor de schatkist, Holland Casino en spelers die al online gokken. Enigszins optimisch verwacht RTL dat er 50 tot 70 goksites straks ’n vergunning krijgen.

Voetbal-marketeer Chris Woerts hoort de kassa al rinkelen. Hij ziet alleen meer voordelen: meer bescherming voor spelers en vooral meer geld voor de sport. De verwachting is dat gokbedrijven voor heel wat miljoenen de Nederlandse sport gaan sponsoren. Voor het CDA en andere tegenstanders heeft Woerts geen goed woord over. ‘Wegkijkgedrag’, ‘stuitend’ en ‘illegaliteit boven regulering verkiezen’.

Het Reformatorisch Dagblad is minder enthousiast. De krant noemt de gokwet ‘wedden op het verkeerde paard’. Een tegenvaller is het wegstemmen van het reclameverbod.

 

Online Casino Top 5